ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

2021-2022

Δευτέρα
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Δευτέρα 16:00 - 16:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Δευτέρα 17:00 - 17:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Δευτέρα 18:00 - 18:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Δευτέρα 19:00 - 19:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

Δευτέρα 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Α' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

21:15 - 22:30

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

Δευτέρα 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Τρίτη
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Τρίτη 16:00 - 16:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Τρίτη 17:00 - 17:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Τρίτη 18:00 - 18:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Τρίτη 19:00 - 19:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

Τρίτη 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Β' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

21:15 - 22:30

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Τρίτη 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5

Τετάρτη
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Τετάρτη 16:00 - 16:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Τετάρτη 17:00 - 17:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Τετάρτη 18:00 - 18:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Τετάρτη 19:00 - 19:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

Τετάρτη 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Α' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

21:15 - 22:30

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

Τετάρτη 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Πέμπτη
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Πέμπτη 16:00 - 16:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Πέμπτη 17:00 - 17:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Πέμπτη 18:00 - 18:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Πέμπτη 19:00 - 19:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

Πέμπτη 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Β' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

21:15 - 22:30

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Πέμπτη 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5

Παρασκευή
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Παρασκευή 16:00 - 16:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Παρασκευή 17:00 - 17:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Παρασκευή 18:00 - 18:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Παρασκευή 19:00 - 19:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α'

Παρασκευή 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Α' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

21:15 - 22:30

ΚΙΚ ΜΠΟΞΙΝΓΚ

Παρασκευή 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Σάββατο
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

16:00 - 16:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(7-10)

Σάββατο 16:00 - 16:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 6

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

17:00 - 17:45

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ(4-6)

Σάββατο 17:00 - 17:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3


 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

18:00 - 18:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(7-10)

Σάββατο 18:00 - 18:45

7-10 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

19:00 - 19:45

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ(4-6)

Σάββατο 19:00 - 19:45

4-6 ΕΤΩΝ • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 7

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

20:00 - 21:15

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Β'

Σάββατο 20:00 - 21:15

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Β' • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ

 • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 1

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

21:15 - 22:30

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

Σάββατο 21:15 - 22:30

13 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ • ΤΜΗΜΑ 11 ΠΑΙΔΙΩΝ


ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 5

Κυριακή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210.5061599

KINHTO

690.792.3420

EMAIL

tkdpanorama@gmail.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κώστα Βάρναλη 12, Πετρούπολη

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ; ΘΑ ΧΑΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ