ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ !

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή:

  • Συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται

με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (Ταυτότητα Αθλητή).

  • Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του

και ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρησή της.

  • Θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών

Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς

έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς

του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.

  • Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία του συλλόγου σε αντιγραφο ή στον αρμόδιο

διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού

χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων ,

ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

  • Εκδίδεται και φυλάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Αθλητή.
  • ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ( ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ) ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α.Σ. «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΡΝΑΛΗ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

  • Τις ώρες εξετασης μπορείτε να τις μάθετε απο την γραμματεία της σχολής μας.

Αφήστε μια απάντηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ