Οι διακοπές & οι αργίες του Α.Σ. ΠΑΝΟΑΡΑΜΑ.               Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του αθλητικού έτους: 2019 – 2020

Οι διακοπές & οι αργίες του Α.Σ. ΠΑΝΟΑΡΑΜΑ. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του αθλητικού έτους: 2019 – 2020

Αφήστε μια απάντηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ