Ταεκβοντο υπερκαλύπτει τισ ανάγκες των παιδιών

Ταεκβοντο υπερκαλύπτει τισ ανάγκες των παιδιών

Το TΑΕΚΒΟΝΤΟ, υπερκαλύπτει τις ανάγκες των παιδιών (αλλά και ασκούμενων κάθεηλικίας), στο σωματικό επίπεδο και στον τομέα της εγκεφαλικής διέγερσης και της εξάσκησης των παρακάτω νοητικών διαδικασιών, που είναι πολύ σημαντικές για την συνολική ανάπτυξη του παιδιού:

1. Την ικανότητα να εστιάζει την προσοχή

2. Την αντίληψη του χώρου και του χρόνου,

3. Την απομνημόνευση των χρήσιμων πληροφοριών και την αξιοποίησή τους

4. Την σύγκριση τεχνικών μεταξύ τους και την ανάλυση των λεπτομερειών (ομοιότητες/διαφορές).

5. Την αστραπιαία ανάκληση των πληροφοριών από την μακρομνήμη για άμεση χρήση στον αγώνα (τακτική/στρατηγική).

6. Την ταχύτατη απόφαση

7. Την ανάλυση -με ασύλληπτη ταχύτητα- πολλών πληροφοριών

8. Την συνεργασία σε μέγιστο βαθμό

Αφήστε μια απάντηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ